• 13 Aralık 2017 Çarşamba
TARİH VE KÜLTÜR
0

TATARİSTAN ANAYASASI’NIN 25.YILI

Roza KURBAN

1992 yılında kabul edilen Tataristan Anayasası’nın içinden birçok önemli madde çıkartılıp içi boşaltılmıştır....Devamı

0

SOVYET İHTİLALİ VE REJİMİNİN KIRIM TATAR MİLLİ KİMLİK GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Dr. Ataalp PINARER

Sovyet İhtilali ve Sovyet Rejiminin Türk toplumları üzerinde yaratmış olduğu felaketlerin, etkilerin net olarak anlaşılabilmesi ancak, Kırım Tatarlarının bu rejim altında yaşadıkları felaketlerin, vermiş oldukları mücadelelerin bilinmesi, incelenip analiz edilmesi ile mümkündür. Kırım Tatarlarının gösterdiği direnç ve tutkulu mücadele; milli bir bilince ulaşmış ve teşkilatlanmış bir halkın neler yapabileceğini göstermesi açısından örnek alınması gereken sosyolojik bir vakadır....Devamı

0

TANIDIĞIM LENİN’İN GERÇEK YÜZÜ.

Roza KURBAN

1917 Ekim Devrimi’nin 100.yılı dolayısıyla son günlerde devrim kelimesiyle birlikte Vladimir İlyiç Ulyanov-Lenin’in (1870–1924) adı da sıkça dillendirilmektedir. ...Devamı

0

1552 KAZAN ŞEHİTLERİNİ ANMA

Roza KURBAN

2 Ekim (15 Ekim) 1552 tarihinde Kazan Hanlığı Ruslar tarafından işgal edilmiştir. 2 Ekim 1552 tarihi, devletini ve bağımsızlığını kaybeden Kazan Tatarları için matem günüdür. ...Devamı

0

KAZAN TATARLARININ MİLLİ BAYRAMI SABAN TOYU’NUN DÜNÜ ve BUGÜNÜ

Roza KURBAN

Saban Toyu, Kazan Tatarlarının yüzyıllar ötesinden gelen geleneği, milli bayramıdır...Devamı

0

Hayatın Projesi

Roza KURBAN

İnsanoğlu doğar, yaşar ve ölür. İnsan nerede, ne zaman, hangi ailede ve ülkede doğacağını seçemez. Ne zaman, nerede ve nasıl öleceğini bilemez. Ancak nasıl yaşayacağı insanın kendi ellerindedir. İnsan ömrünün değeri yıllarla ölçülmez. Uzun ya da kısa yaşamak önemli değildir. Önemli olan hayattayken yaptıkları işler ve geride bıraktıklarıdır....Devamı

0

TATAR TARİHDEKİ KUYRUKLU RUS YALANLARI

Roza KURBAN

Rusya'da ders kitaplarındaki Rus yalanları gelecek nesilleri gerçek milli tarihten yoksun bırakacaktır. Bunu yapmaya kimsenin ne hakkı, ne de haddi vardır. Çarlık Rusya?sı, Sovyetler, Rusya Federasyonu olarak değişen rejim adları, Stalin?in yerini Putin?in alması Kazan Tatarları açısından hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Aksine Tatarlara yapılan zulüm, baskı giderek daha da artmaktadır. Yapılması gereken Rusların uydurduğu sahte tarihe karşı koymak ve okullarda gerçek tarihin okutulmasını sağlamaktır....Devamı

0

AVUSTRALYALI EVLATLARIMIZIN ŞARKISI

Dr. Nejat TARAKÇI

Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar... Burada bir dost ülkenin toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. ...Devamı

0

GERİ KALMIŞLIK

Roza KURBAN

Bugünlerde Tataristan yöneticileri, Tatar milletvekilleri Putin ve takımına kusursuz itaat ve biat etmektedir. Söz konusu mankurtların dil, millet umurlarında değildir, yeter ki makam, unvan gelsin, cepler parayla dolsun......Devamı

0

PROTOTÜRK FELSEFESİ VE ANTİK TÜRK UYGARLIĞI

Rafael Muhammetdinov (Tataristan)

Türk Dünyası?nın en kadim ve en önemli değerleri onun temelinde, kök sisteminde bulunan ?TAU? (DAĞ) felsefesinde yer almıştır. Bu felsefe ile yeniden tanışıp buluşmak, Türk tarihi bilincinin geliştirilmesi için, Türklerin dünya tarihindeki rolünün yeniden değerlendirilmesi için devrimsel bir önem taşıyacaktır. Ne de olsa, bizim atalarımız, Prototürkler (Öntürkler), fiilen dilin gelişimine ve bununla bir arada çağrışımsal (assosiyatif) düşüncenin ve bu noktadan hareketle de bütün insanlığın gelişmesine bir itiş vermişlerdir. İnsanlığın gelişimi için bu azımsanacak bir emek değildir. ...Devamı

0

Kırım Tatar Türklerinin kültüründe ailenin rolü

Ranetta Gafarova (Kırım)

Bu millet totaliter bir rejim altında 50 yıl vatanından uzak ve zorla kabul ettirilmeye çalışılan yapay bir ?Sovyet kültürü? içinde benliğinden koparılmaya çalışıldı. 1990?da uzun ve zorlu mücadelesinin sonunda, Kırım?a, vatanına dönmeyi başardı. Kırım Tatar Türkleri sadece ulusal mutfağını, giysilerini ve geleneklerini değil; aynı zamanda aile içinde çocuk yetiştirme geleneğini de korumaya çalışmaktadır. ...Devamı

0

İsmail Bey Gaspıralı?nın Kırım Tatar Türklerinin Millî Mücadelesine Etkileri

Dr. Ataalp PINARER

Gaspıralı?nın fikir dünyasının Kırım Tatarları, tüm Rusya Türkleri, umumî Türk Dünyası ve tüm insanlık âlemi için olmak üzere, dört farklı boyutu ve yönü vardı.Evrensel bir düşünceden, kendi memleketindeki soydaşlarının kurtuluşuna kadar farklı yansımaları olan bu düşünce derinliği, onun neden hâlâ çok değerli olduğuna bir delil teşkil etmektedir....Devamı

 1 2 3 4