• Tuesday, April 25, 2017
TARİH VE KÜLTÜR
0

TATAR TARİHDEKİ KUYRUKLU RUS YALANLARI

Roza KURBAN

Rusya'da ders kitaplarındaki Rus yalanları gelecek nesilleri gerçek milli tarihten yoksun bırakacaktır. Bunu yapmaya kimsenin ne hakkı, ne de haddi vardır. Çarlık Rusya’sı, Sovyetler, Rusya Federasyonu olarak değişen rejim adları, Stalin’in yerini Putin’in alması Kazan Tatarları açısından hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Aksine Tatarlara yapılan zulüm, baskı giderek daha da artmaktadır. Yapılması gereken Rusların uydurduğu sahte tarihe karşı koymak ve okullarda gerçek tarihin okutulmasını sağlamaktır....Devamı

0

AVUSTRALYALI EVLATLARIMIZIN ŞARKISI

Dr. Nejat TARAKÇI

Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar... Burada bir dost ülkenin toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. ...Devamı

0

GERİ KALMIŞLIK

Roza KURBAN

Bugünlerde Tataristan yöneticileri, Tatar milletvekilleri Putin ve takımına kusursuz itaat ve biat etmektedir. Söz konusu mankurtların dil, millet umurlarında değildir, yeter ki makam, unvan gelsin, cepler parayla dolsun......Devamı

0

PROTOTÜRK FELSEFESİ VE ANTİK TÜRK UYGARLIĞI

Rafael Muhammetdinov (Tataristan)

Türk Dünyası’nın en kadim ve en önemli değerleri onun temelinde, kök sisteminde bulunan “TAU” (DAĞ) felsefesinde yer almıştır. Bu felsefe ile yeniden tanışıp buluşmak, Türk tarihi bilincinin geliştirilmesi için, Türklerin dünya tarihindeki rolünün yeniden değerlendirilmesi için devrimsel bir önem taşıyacaktır. Ne de olsa, bizim atalarımız, Prototürkler (Öntürkler), fiilen dilin gelişimine ve bununla bir arada çağrışımsal (assosiyatif) düşüncenin ve bu noktadan hareketle de bütün insanlığın gelişmesine bir itiş vermişlerdir. İnsanlığın gelişimi için bu azımsanacak bir emek değildir. ...Devamı

0

Kırım Tatar Türklerinin kültüründe ailenin rolü

Ranetta Gafarova (Kırım)

Bu millet totaliter bir rejim altında 50 yıl vatanından uzak ve zorla kabul ettirilmeye çalışılan yapay bir “Sovyet kültürü” içinde benliğinden koparılmaya çalışıldı. 1990’da uzun ve zorlu mücadelesinin sonunda, Kırım’a, vatanına dönmeyi başardı. Kırım Tatar Türkleri sadece ulusal mutfağını, giysilerini ve geleneklerini değil; aynı zamanda aile içinde çocuk yetiştirme geleneğini de korumaya çalışmaktadır. ...Devamı

0

İsmail Bey Gaspıralı’nın Kırım Tatar Türklerinin Millî Mücadelesine Etkileri

Dr. Ataalp PINARER

Gaspıralı’nın fikir dünyasının Kırım Tatarları, tüm Rusya Türkleri, umumî Türk Dünyası ve tüm insanlık âlemi için olmak üzere, dört farklı boyutu ve yönü vardı.Evrensel bir düşünceden, kendi memleketindeki soydaşlarının kurtuluşuna kadar farklı yansımaları olan bu düşünce derinliği, onun neden hâlâ çok değerli olduğuna bir delil teşkil etmektedir....Devamı

0

ZULÜM ve DİRENİŞ

Roza KURBAN

Yüzyıllardır Rus zulmüne karşı koyan Kazan Tatarları günümüzde “direniş simgesi” olarak nitelendirilmektedir. Kazan Tatarı demek, cesaret, mücadele ve direniş demektir ki, bu kadar zulüm, baskı, sürgün ve soykırımlara rağmen bugünlere kadar gelmiştir....Devamı

0

SESSİZ KAHRAMANLAR (Hayatın içinden)

Roza KURBAN

Safa Devletşah samimiyet, iyilik, yardımseverlik, millet sevgisi, vefa ve en önemlisi insanlığı bize miras bırakan Kazan Tatarlarının sessiz bir kahramanıdır ve daima kalbimizde yaşayacaktır...Devamı

0

VATANI VATAN YAPAN, ÖLÜLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜDÜR

Aslıhan Tibet Ceylan

Süleyman Nazif’in maalesef günümüzde şiirleri unutulmuş, heybetli yazıları tozlu raflarda kaybolmuş olmasına rağmen inanıyorum ki bir gün yüce Türk Milleti bu kıymetli şaire hak ettiği değeri verecektir. ...Devamı

0

MENFAAT

Roza KURBAN

Vicdanların cüzdan olduğu, millet mikrobu, besmele hırsızları, vatan hainleri, mankurtların çoğaldığı, menfaati uğruna köleliği seçenlerin sayısının arttığı bir dönemde halen milletine bağlı, vatanını sonuna kadar seven vicdanlı insanların olduğunu ve yeri geldiğinden vatanı, ilkeleri uğruna ölümü dahi göze alan kahramanların aramızda dolaştığını bilmek ve unutmamak gerek....Devamı

0

GÖÇ…

Roza KURBAN

Kazan Tatarları bir ağacın yaprakları gibi dünyanın dört bir yanına savrulmuştur. Vatandan ayrılmak kolay bir şey değildir. Çin komünistlerince “Pantürkist”, “karşı devrimci” suçlarıyla hapsedilen ve 24 yıllık ömrünü Çin zindanlarında tüketen tarihçi İklil Kurban 1980 yılında Doğu Türkistan’dan ailesiyle Türkiye’ye göç etmiştir. Kurban, vatandan ayrılışının nedenini ve zorluklarını şöyle anlatmıştır: “Çileli dertli yıllar boyunca, bir kıvılcım bekledim, olmadı… Hiç olmazsa kalem tutma fırsatı aradım; ne mümkün… Sonunda sana veda etmek zorunda kaldım ey vatan! Ama bu ayrılık kolay mı?... Ölümden beter.”...Devamı

0

YUSUF AKÇURA VE 3 TARZ-I SİYASET MAKALESİ ÜZERİNE

Onur YAŞAR

Yusuf Akçura, 3 Tarz-ı Siyaset makalesinde objektif ve tarafsız bir şekilde görüşleri aktarmış fayda ve zararlarını dile getirmiştir ancak kendisini eserinin sonunda ifade ettiği gibi Türkçülüğe eğilimli olduğunu açıkça ifade etmiştir. O Osmanlıcılığı faydalı fakat imkânsız, beyhude bir çabadan ibaret olduğunu İslamcılığı “Osmanlı milleti” anlayışına göre çok daha iyi fakat bu anlayışında tehlikeli olduğunu Türkçülüğü ise yine engeller ve zararlar olduğunu dile getirmiş fakat bunun İslamcılık kadar tehlikeli ve engelinin çok olmadığını netice itibariyle en yararlı görüş olduğunu dile getirmiştir....Devamı

 1 2 3